Zondagsrust Huizen
Hoe lief is u de dag des Heeren?

Met deze tekst wil de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en de
Zondagsheiliging de aandacht vragen voor haar werkzaamheden en leden werven voor de vereniging
die het werk steunen. Dit alles vanuit een principiŽle Bijbelse achtergrond verankerd in het vierde
gebod van de heilige wet des Heeren: 'Gedenk den sabbatdag, dat gij dien heiligt'. Dit gebod spreekt
van het rusten op de sabbatdag en het heiligen van die dag. Met de ontkerkelijking, die nog altijd
hand over hand toeneemt, komt dit gebod meer en meer onder druk te staan
.

Steeds meer mensen vinden het gewoon om op zondag uit te gaan. Veel winkels openen hun deuren
op zondag. Het einde van deze verdergaande ontheiliging van Gods dag lijkt nog niet in zicht. De
vereniging probeert te waken voor de instandhouding van het bijzonder karakter van de zondag als
Gods dag, onder andere door bezwaar te maken tegen activiteiten die de zondag ontheiligen. In het
verleden is vaak gebleken dat dat er bij velen grote belangstelling en waardering bestaat voor het
werk van de vereniging.
Helpt u ook mee om het werk van 'Zondagsrust' mogelijk te blijven maken?

Wat zijn de activiteiten van de vereniging?

1. Het aanschrijven van bedrijven en instanties die de zondag ontheiligen;
2. Het steunen en informeren van raadsleden en anderen die geconfronteerd worden met het
probleem van zondagsontheiliging;
3. Het uitgeven van brochures over zondagsheiliging;
4. Het uitgeven en verspreiden van een lesbrief voor de hoogste klassen van het basisonderwijs en
de eerste klassen van het voortgezet onderwijs;
5. Het beleggen van spreekbeurten.

Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging
Fred.v.d. Paltshof 15 - 3911 LA Rhenen
Telefoon 0317-614398

Reageren per email?


Deze site wordt het best bekeken in Internet Explorer